fbpx

Jabatan Pesakit Luar

Objektif

Menyediakan tahap penjagaan yang tinggi kepada masyarakat dengan cara yang selamat, cekap dan penyayang.

Jabatan Rawatan Harian

Objektif

Menyelaras dengan jabatan-jabatan lain untuk menyediakan penjagaan yang selamat dan berkesan untuk pesakit ambulatory.